Udržitelnost

Ekologie

Jsme ekologicky zodpovědní. Vážíme si životního prostředí a důsledně dodržujeme zásady jeho ochrany. Dbáme na prevenci znečišťování, sledujeme spotřeby energií, předcházíme vzniku odpadů a recyklujeme. Děláme zkrátka vše pro to, abychom životní prostředí zatěžovali co nejméně.

Uvědomujeme si svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Proto dbáme na to, aby všechny naše stavby využívaly nejmodernějších a nejšetrnějších technologií a jejich provoz odpovídal současným přísným ekologickým standardům.

Bezpečnost práce

Naším cílem je vytvářet takové pracovní prostředí, které zajistí nulovou úrazovost všech, kdo se na našich stavbách pohybují. Bezpečné a kvalitní pracovní podmínky jsou pro nás samozřejmostí, protože víme, že lidé jsou největším bohatstvím každého podniku.

Zakládáme si na kvalifikovaných a motivovaných zaměstnancích, protože jen když spojíme nadšení, chytré hlavy a pracovité ruce, můžeme dosáhnout kýženého úspěchu.

Odpovědný přístup

Uvědomujeme si také svou společenskou odpovědnost a podporujeme celou řadu sportovních nebo dobročinných projektů. Namátkou třeba aktivity českého týmu curlingu vozíčkářů nebo vzdělávací projekt pro děti Rozhlédni se! zaměřený na bezpečnost v silničním provozu. 

Naši zaměstnanci jsou navíc častými patrony i dobrovolníky v rámci Nadace VINCI, která podporuje hlavně osoby ohrožené sociálním vyloučením. Kromě toho podporujeme i řadu dalších dobročinných projektů, které dávají smysl a pomáhají tam, kde je potřeba.