Na společné cestě

Jsme EUROVIA CZ, jedna z nejvýznamnějších stavebních firem v České republice. Své know-how budujeme už 70 let. Naší vizí je propojovat tradici a zkušenosti svých lidí s dynamikou a moderním přístupem ke stavebnictví.

Stojíme za stovkami malých i velkých projektů, které každý den ovlivňují životy nás všech. Specializujeme se na silniční a dálniční stavby, místní komunikace, mostní konstrukce, železniční a tramvajové projekty nebo vodní díla, ale třeba také revitalizace náměstí, ulic a historických částí měst, sportovní areály, cyklostezky nebo dětská hřiště.

Ekologie

Jsme ekologicky zodpovědní. Vážíme si životního prostředí a důsledně dodržujeme zásady jeho ochrany. Dbáme na prevenci znečišťování, sledujeme spotřeby energií, předcházíme vzniku odpadů a recyklujeme. Děláme zkrátka vše pro to, abychom životní prostředí zatěžovali co nejméně.

Uvědomujeme si svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Proto dbáme na to, aby všechny naše stavby využívaly nejmodernějších a nejšetrnějších technologií a jejich provoz odpovídal současným přísným ekologickým standardům.

Bezpečnost práce

Naším cílem je vytvářet takové pracovní prostředí, které zajistí nulovou úrazovost všech, kdo se na našich stavbách pohybují. Bezpečné a kvalitní pracovní podmínky jsou pro nás samozřejmostí, protože víme, že lidé jsou největším bohatstvím každého podniku.

Zakládáme si na kvalifikovaných a motivovaných zaměstnancích, protože jen když spojíme nadšení, chytré hlavy a pracovité ruce, můžeme dosáhnout kýženého úspěchu.

Odpovědný přístup

Uvědomujeme si také svou společenskou odpovědnost a podporujeme celou řadu sportovních nebo dobročinných projektů. Namátkou třeba aktivity českého týmu curlingu vozíčkářů nebo vzdělávací projekt pro děti Rozhlédni se! zaměřený na bezpečnost v silničním provozu. 

Naši zaměstnanci jsou navíc častými patrony i dobrovolníky v rámci Nadace VINCI, která podporuje hlavně osoby ohrožené sociálním vyloučením. Kromě toho podporujeme i řadu dalších dobročinných projektů, které dávají smysl a pomáhají tam, kde je potřeba.

Jsme součástí VINCI Construction CS, největší stavební skupiny u nás

70

let zkušeností

2000

projektů každý rok

4100

zaměstnanců

Tradice a odkaz, na které navazujeme, nás zavazují. Jsme hrdí nejen na své projekty, ale i na to, že jsme součástí největší stavební skupiny na území České republiky a Slovenska, VINCI Construction CS. Ta působí ve všech stavebních oblastech – od dopravního inženýrství po pozemní stavitelství. Buduje páteřní komunikace, železniční i tramvajové tratě, sportovní hřiště, městské komplexy nebo vodní díla, bytové domy, průmyslové haly a opravuje historické památky. VINCI Construction CS zaměstnává víc než 4000 lidí, každý rok dokončí na 2000 projektů a je součástí nadnárodního koncernu VINCI.

Soubory ke stažení