Dotazník pro studenty

Co hledáte?

Kdy chcete začít?

Kde chcete pracovat?

V jakém oboru se chcete realizovat?

Životopis (nepovinné)

Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním a s uchováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa telefonní číslo, e¬mail, škola včetně oboru správcem, kterým je společnost VINCI Construction CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 14 08 06 72, a to za výlučně účelem zprostředkování zaměstnání, resp. zajištění mé účasti ve výběrových řízeních na pracovní místa u společností VINCI Construction CS, a.s. a jí řízených společností. Souhlasím dále, že kromě správce mohou mé výše uvedené osobní údaje zpracovávat i výše uvedené společnosti, a to výhradně za účelem výběrových řízení na pracovní pozice u těchto společností. Tento souhlas poskytuji na dobu pěti let ode dne podpisu tohoto dokumentu. Poté budou správcem mé údaje vymazány. Má práva vyplývající z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, včetně práva na přístup k mým osobním údajům, práva tento souhlas kdykoli odvolat apod., mi byla sdělena formou informačního memoranda, které je též umístěno na stránkách https://vinci-company.solidpixels.com/ochrana-osobnich-udaju.