Železniční uzel v Pardubicích prošel modernizací. Nová zastávka a lávka už slouží

V pátek 31. května byla na pardubickém hlavním nádraží slavnostně dokončena stavba Modernizace železničního uzlu Pardubice, jehož dominantou je nová lávka pro pěší ve stanici Pardubice hl. n. Závěrečné dokončovací práce budou probíhat do konce října. Zároveň byla otevřena Železniční zastávka Pardubice centrum a v neposlední řadě došlo k zahájení druhé etapy rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Pardubice hl. n.

Sdružení, které vedli kolegové z EUROVIA CZ a jehož součástí byla ze Skupiny i GJW Praha, provedli modernizaci železničního uzlu v Pardubicích. Byl rekonstruován železniční svršek a spodek, stávající nástupiště, včetně výstavby nového ostrovního nástupiště v liché části kolejiště a k němu byly prodlouženy oba podchody pro cestující. Nově došlo také k vystavění dvou technologických objektů, rekonstrukci stávající provozní budovy, vybudování nového kabelovodu a lávky pro pěší, včetně výtahů a eskalátorů. V neposlední řadě bylo zrekonstruováno sedm mostních objektů, zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení a silnoproudé technologie.


Dominantou železničního uzlu je nová lávka pro pěší pro bezpečný pohyb přes koleje. V průběhu stavby musel být prováděn důkladný pyrotechnický průzkum kvůli bombardování za druhé světové války – naštěstí nebyl žádný nebezpečný nález. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Dále kolegové z EUROVIA CZ úspěšně dokončili zastávku Pardubice centrum, kde vybudovali ostrovní nástupiště v délce 140 metrů, které je napojeno zastřešenými přístupovými rampami do ulic Sladkovského a Jana Palacha. Na nástupišti jsou také dva přístřešky, prvky drobné architektury, lavičky, informační a orientační systémy a vše je včetně přístupů osvětleno.

V polovině června kolegové z EUROVIA CZ zahájí rekonstrukci výpravní budovy v železniční stanici Pardubice. Jde o rekonstrukci centrální budovy – haly pro cestující, dále pak západní a východní křídlo budovy. Dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřních prostor haly a křídel a také k úpravám exteriéru, budou zřízena rezidenční parkovací místa v části suterénních prostor ve výpravní budově.

Základní informace:
Název stavby:
Modernizace železničního uzlu Pardubice  
Investor: Správa železnic  
Zhotovitel:
EUROVIA CZ, Chládek a Tintěra, Pardubice, Elektrizace železnic Praha, GJW Praha  
Doba výstavby: 08/2020 – 10/2024

Základní informace:  
Název stavby: Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum  
Investor: Správa železnic  
Zhotovitel: sdružující společnosti EUROVIA CZ, Chládek a Tintěra  
Doba výstavby: 07/2023 – 05/2024

Základní informace:  
Název stavby:
Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice  
Investor: Správa železnic  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, EUROVIA CZ
Doba výstavby: Předání staveniště 14. 5., Zahájení stavebních prací 14.6.  
Dokončení: stavebně 11/2026, DSPS 05/2027