Zahájení stavby na D6 v Ústeckém kraji

Ve středu 3. července byla slavnostně zahájena stavba dalšího úseku dálnice D6 od Petrohradu po obchvat Lubenec na Lounsku. 

Během výstavby 12kilometrového úseku vybudují kolegové z EUROVIA CZ a Staveb mostů ve sdružení s Berger Bohemia celkem 9 silničních mostů, 5 nadjezdů, 1 lávku, 1 železniční most a 1 mimoúrovňovou křižovatku.

Součástí prací budou rovněž přeložky inženýrských sítí. Dále se počítá s výstavbou protihlukové stěny o délce necelý kilometr a výsadbou zeleně. Na stavbě byl již dříve patrný ruch, jelikož zde probíhal záchranný archeologický průzkum.

Úsek od západu přímo naváže na již dokončený obchvat Lubence a z východního směru na budovaný obchvat Hořoviček.

Dálnice D6 odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů, dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách, sníží se míra hlukového zatížení v obytných zónách, zlepší se možnost využití stávající silnice I/6 pro místní dopravu a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.