Začíná rekonstrukce komunikací na Praze 7

Na začátku června startuje na Praze 7 rekonstrukce komunikací Dukelských hrdinů a U Výstaviště. V prostoru stavby budou také souběžně realizovány akce Dopravního podniku Praha (DPP) a Pražské vodárenské společnosti (PVS). Stavební práce provedou kolegové ze společnosti EUROVIA CZ ve sdružení s firmou POHL pro TSK Praha. 

Stavba je rozdělena na 2 úseky: Dukelských hrdinů a U Výstaviště. Jde o kompletní rekonstrukci vozovek a chodníků od ulice Strossmayerovo náměstí do ulice Bubenská. V průběhu rekonstrukce komunikace dojde k přeložkám inženýrských sítí. Nově budou zřízeny kanalizační přípojky k uličním vpustem hornickým způsobem, včetně uličních těles. Proběhne také výstavba nového veřejného osvětlení a na závěr dojde k výsadbě nové zeleně.

Důležité termíny:

3. 6. 2024 – 28. 6. 2024 budou zahájeny přípravné práce na přeložkách inženýrských sítí (odtěžení povrchu chodníku a následné přeložky inženýrských sítí). Práce budou postupně zahájeny v ul. Dukelských hrdinů od ul. Strossmayerova náměstí po ul. Veletržní na východním chodníku. Zároveň zde už probíhá výstavba nového vodovodu, kterou má na starost Pražská vodárenská společnost.  

29. 6. 2024 – 25. 10. 2024 bude probíhat rekonstrukce v celém rozsahu ul. Dukelských hrdinů až po tramvajovou smyčku (včetně). Proběhne výstavba uličních vpustí, nového veřejného osvětlení a rekonstrukce komunikace ul. Veletržní. DPP zahájí rekonstrukci tramvajového tělesa a PVS výstavbu vodovodu v ul. Veletržní a kanalizace v ul. Dukelských hrdinů.  

26. 10. 2024 – do konce roku 2025 budou probíhat práce od ul. Veletržní až po ul. Bubenská dle časového harmonogramu.

V místě stavby bude po celou dobu rekonstrukce souběh několika zakázek. 

Základní informace:

Název stavby: Dukelských hrdinů, U Výstaviště
Investor: TSK Praha
Zhotovitel: EUROVIA CZ ve sdružení s firmou POHL
Doba výstavby: 06/2024 – 12/2025