Začíná oprava Hartigovy ulice v Praze

Druhá etapa rekonstrukce Hartigovy ulice v Praze, bývalé Koněvovy, začíná 26. února. Pracovat se bude v úseku dlouhém 400 m od Černínovy ulice ke křižovatce s ulicí Zelenky Hajského.

Součástí prací jsou opravy chodníků a komunikace včetně uličních vpustí. Vysázena bude nová zeleň, vytvořen pruh pro cyklisty ve směru z centra a u přechodu pro chodce vznikne ochranný ostrůvek pro větší bezpečnost chodců.

Vzhledem k tomu, že se ulice nachází v památkově chráněném území, byl požadavek na zachování a obnovu historického rázu místa. Staré asfaltové povrchy budou vyměněny za nové a v chodníku bude dle požadavků památkářů vydlážděna mozaika s různorodými vzory. Proběhne rovněž přeložka inženýrských sítí.

Práce jsou rozděleny do tří navazujících etap a potrvají do konce září 2024.

Základní informace:

Název: Rekonstrukce ul. Hartigovy, Praha 3, II. etapa
Objednatel: TSK Praha
Zhotovitel: EUROVIA CZ
Doba výstavby: 02–09/2024