Začaly opravy silnice I/35 Gajer – Hřebeč

V pondělí 4. září zahájili kolegové z EUROVIA CS rekonstrukci hlavního tahu I/35 od Svitav na Hřebeč.

Na 7 690 m dlouhém úseku v několika na sebe navazujících etapách obnoví asfaltové souvrství ve třech vrstvách, vymění svodidla, opraví krajnice včetně vyčištění a odvodnění přilehlých příkopů. Součástí prací jsou nová dopravní i vodorovná značení. Objízdná trasa přes obec Koclířov je již vyznačená.

Stavba je rozdělena na dvě etapy. Během té první, která bude probíhat do konce října, bude zrekonstruován 4 km dlouhý úsek silnice I/35 mezi tunelem Hřebeč a okružní křižovatkou Koclířov. Příští rok v dubnu budou dokončeny navazující tři kilometry včetně opravy mostu a nové okružní křižovatky.

Základní informace:

Název stavby: Opravy silnice I/35 Gajer – Hřebeč
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS, M – Silnice a Mados
Doba výstavby: 100 dní do zprovoznění (vyjma zimní přestávky)