Začala výstavba dálnice D35 Hořice – Sadová

Slavnostním poklepem základního kamene začala 7. listopadu výstavba dálnice D35 v úseku Hořice – Sadová.

Nový úsek dlouhý 10,5 km zahrnuje výstavbu hlavní trasy, na které vznikne 12 dálničních mostů (např. estakáda Hořice o délce 339 m a most přes Bystřici o délce 106 m) a dva nadjezdy.

Vybudována bude jedna mimoúrovňová křižovatka Hořice a 5 úrovňových křížení. Na trase vznikne 6 protihlukových stěn v celkové dílce téměř 5 km. Součástí prací jsou také rozsáhlé přeložky inženýrských sítí.

Poprvé se řidiči po novém úseku dálnice D35 projedou na konci roku 2025.

Základní informace:

Název stavby: Dálnice D35 Hořice – Sadová
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: sdružení EUROVIA CS, M-Silnice, Stavby mostů
Doba výstavby: 10/2023 – 12/2025 (zprovoznění) – 04/2027 (dokončení)