Začala rekonstrukce trati z Vlkova do Křižanova

V lednu byla zahájena rekonstrukce jedenáct kilometrů dlouhého úseku dvoukolejné železniční trati z Vlkova do Křižanova na Vysočině.

Rekonstrukce se dotkne celého mezistaničního úseku a zastávek v Osové Bítýšce a Ořechově, které projdou přestavbou a získají bezbariérový přístup. Cestujícím budou k dispozici zvýšená nástupiště s novým informačním a orientačním systémem.

Přestavba zastávek zohledňuje i budoucí propojení této konvenční trati s vysokorychlostní. Zvětšení poloměrů několika oblouků umožní také zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 100 km/h až na 160 km/h.

Během celé stavby projde opravou osm mostů, čtrnáct propustků a postaví se dvě opěrné zdi. V Ořechově je navržena protihluková stěna clonící mateřskou školu. 

Základní informace:

Název stavby: Rekonstrukce trati Vlkov – Křižanov
Objednatel: Správa železnic
Zhotovitel: EUROVIA CZ
Doba výstavby: 01/2024 – 05/2025