Vozovka na Klatovské ulici v Plzni projde rozsáhlou opravou

Důležitou komunikaci v Plzni, Klatovskou třídu, čeká rozsáhlá oprava. Provedou ji kolegové z EUROVIA CZ. Opravy začnou v pátek 5. července a potrvají do konce prázdnin. 

Konkrétně jde o rekonstrukci Klatovské v části sady Pětatřicátníků – Sukova, přičemž stavba bude rozdělena do čtyř etap. Začíná v úseku sady Pětatřicátníků – Tylova, pokračovat budou úseky Tylova – Borská, Borská – za křižovatku s ulicí Zikmunda Wintra a Hruškova – Sukova včetně obou křižovatek. Hotové úseky budou postupně uváděny do provozu.

Průjezd po Klatovské od Lochotína tak bude možný jen na křižovatku u Hlavní pošty. Objízdná trasa poté povede kolem OC Plzeň Plaza, na Domažlickou ulici a přes Borská pole. 

Současně s touto stavbou bude o prázdninách pokračovat oprava plynovodu v úseku Smetanovy Sady – ulice U Trati a oprava světelná signalizace na křižovatce Klatovská – U Trati – Borská.

Základní informace:

Název stavby:
I/27 Plzeň, Klatovská
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Zhotovitel: EUROVIA CZ
Doba výstavby: 07–08/2024