Ve Valašských Kloboukách opravujeme silnici I/57

Před začátkem letních prázdnin kolegové z EUROVIA CZ zahájili opravu povrchu vozovky I/57 na hlavním průtahu městem Valašské Klobouky, konkrétně v úseku od křižovatky pod Besedou přes ulici Čs. armády až po konec Cyrilometodějské ulice.

Od 17. června probíhají přípravné práce (opravy UV, betonových silničních obrubníků a žulové přídlažby). V termínu od 1. do 14. července se pak přikročí k frézování a pokládce podkladních a ložních asfaltových vrstev. K pokládce finálního povrchu se přikročí od 29. července, tzn. v době, kdy budou dokončeny veškeré přípravné práce, které budou následovat po pokládce ložních asfaltových vrstev.

S ohledem na stavební práce bude v lokalitě částečná uzavírka a provoz budou řídit semafory. V době frézování a pokládky živičných vrstev nebude možný vjezd k domům, podnikatelským subjektům a ani do vedlejších místních komunikací, což se dotkne například i křižovatky se silnicí II/494 (ul. Dobrovského) a dále odboček na sídliště Palackého, Luční i Cyrilometodějská, příjezdu k poliklinice a do dalších lokalit. 

Pracovat se bude v šesti dílčích etapách, jedna etapa vždy povede jen jedním jízdním pruhem. Ukončení prací se přepokládá na konci letních prázdnin.