V Trutnově je nová prosklená lávka pro pěší

V Trutnově je opět otevřená významná pěší lávka nad Struhou, která spojuje centrum města s Kryblicí. Oprava lávky trvala 10 měsíců a provedli ji kolegové z EUROVIA CZ.

K opravě došlo z důvodu špatného technického stavu lávky. Původní konstrukce 46 metrů dlouhé lávky z počátku 90. let byla nahrazena novou ze stejných materiálů, tedy z kovového skeletu se skleněnými výplněmi po stranách. Vstup na lávku na straně od Kryblice je nově bezbariérový. 

Původní rovnou mostovku vystřídala mostovka s mírným vzepjetím. Tato úprava vyřešila nejen odvodnění lávky, ale současně umožnila bezbariérové napojení na ulici Pod Sadem. Mezery mezi jednotlivými skly pomohou provětrání lávky a usnadní případnou výměnu skel. Původní prosklené zastropení, které je velmi obtížné na údržbu, bylo nahrazeno plným stropem z polyuretanových panelů.

Lávka je osvětlená integrovanými svítidly ve stropní konstrukci a také ozdobená polepem, který přibližuje nový vizuál na propagaci města Trutnova. Šířka průchozího prostoru je 2,3 metru a výška lávky nad komunikací je 6,875 metru. Hmotnost lávky, která se skládá ze dvou částí, je přes 40 tun. Lávka byla uvedena do provozu 21. června 2024.

Základní informace:

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
Investor: město Trutnov
Zhotovitel: EUROVIA CZ
Doba výstavby: 08/2023 – 06/2024