Úpravy zastávky Čechův most zasáhnou do provozu v Praze

V pondělí 21. srpna začnou stavební úpravy na tramvajové zastávce Čechův most v Praze. Práce zasáhnout do dopravy v místě, a to silniční i tramvajové. Rozděleny jsou do několika navazujících etap. Úpravy zastávky a okolí provede EUROVIA CS pro TSK Praha do prosince 2023.

Během čtyř měsíců projdou stavebními úpravami obě tramvajové zastávky Čechův most včetně přilehlých chodníků a komunikace. Tyto budou po dokončení přehlednější a bezpečnější. Současně budou zastávky upraveny tak, aby bylo možné bezbariérově odbavit cestující se sníženou pohyblivostí. Ve směru z centra v místě vznikne vyvýšený mys, který bude sloužit cyklistům.

Součástí prací je rovněž úprava opěrné zdi na nábřeží Ed. Beneše tak, aby bylo možné vytvořit zpevněné nástupiště po celé délce tramvajové soupravy. Chybět nebude obnova vodorovného a svislého dopravního značení včetně zřízení nového bezbariérového přechodu pro chodce v místě napojení podjezdoví rampy pod Štefánikovým mostem.

Práce jsou rozděleny do pěti navazujících etap a každá počítá s jiným dopravním opatřením jak pro vozidla, tak pro linky tramvají. Jsme si vědomi toho, že omezení v tomto vytíženém místě může způsobit komplikace, a chtěli bychom požádat řidiče i cestující MHD o trpělivost a ohleduplnost.

Dokončení prací, návrat plného silničního provozu a obnovení tramvajových linek v obvyklých trasách se plánuje na začátek prosince 2023. Rekonstrukce zastávky bude probíhat v součinnosti s další zakázkou, a to je doplnění světelného zařízení přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty.

Základní informace:

Název stavby: Čechův most – úprava zastávky TRAM, Praha 1+7
Investor: TSK hl. města Prahy
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 08 – 12/2023