Tramvaje se vrátí na Václavské náměstí v Praze

Ve středu 26. června byla slavnostním poklepem na kolejnici oficiálně zahájena výstavba tramvajové trati na Václavském náměstí. S pracemi začnou kolegové z EUROVIA CZ na konci června a výstavba potrvá tři roky. 

Zakázka zahrnuje novostavbu tramvajové trati včetně souvisejících technologií. Vybudována bude téměř 1,5 km dlouhá tramvajová trať, která se napojí na stávající trať ve Vodičkově ulici. Vzniknou dvě nové tramvajové zastávky a jedna stávající bude upravena pro stání dvou souprav. 

Oproti původnímu stavu budou koleje umístěny po obou stranách náměstí a uprostřed vznikne promenáda. Dojde také k opravě chodníků a vozovky, přeložení inženýrských sítí, vysázení nové zeleně, vyztužení stropních desek ve vestibulu metra Muzeum a vznikne podzemní nádrž na zachytávání dešťové vody.

Město také na náměstí počítá s utlumením provozu automobilů a menším počtem parkovacích míst. Auta budou částečně jezdit po tramvajových kolejích a v neposlední řadě přibydou cyklopruhy pro cyklisty.  Nová tramvajová trať se stane součástí celkové revitalizace „Václaváku“ a uleví přetíženému úseku Lazarská – Jindřišská, resp. spojí Vinohradskou ulici s Václavským náměstím. 

Základní informace:

Název stavby: Tramvajová trať Václavské náměstí
Objednatel: Dopravní podnik Praha
Zhotovitel: EUROVIA CZ
Doba výstavby: 06/2024 – 2027