Spúšťame práce na druhej časti obchvatu Prešova

Spoločnosti Skupiny VINCI Construction CS – EUROVIA SK, EUROVIA CS a SMS spolu s partnermi Váhostav SK a TuCon v pondelok 25. septembraslávnostným poklepaním kameňa odštartovali realizáciu II. etapy severného obchvatu Prešova. 

Druhá etapa nadväzuje na práve ukončený prvý úsek. Bude mať celkovú dĺžku 10,2 km a povedie od mimoúrovňovej križovatky Prešov, sever ku križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu I. triedy I/18. Súčasťou stavby bude 12 mostných objektov rôznej dĺžky, 6 protihlukových stien a aj takmer 1,9 km dlhý tunel Okruhliak.

Samotné práce budú spustené v najbližších týždňoch. Ako prvé sa začnú geodetické práce, nasledovať budú pyrotechnický a archeologický prieskum, výruby drevín, zriaďovanie prístupových ciest a zariadení staveniska a následne práce na jednotlivých stavebných objektoch. Stavba obchvatu by mala byť ukončená v roku 2027.

Obchvat Prešova po dokončení uľaví obyvateľom tretieho najväčšieho mesta na Slovenku od hluku a nadmernej tranzitnej dopravy a ušetrí motoristom idúcim z východu na západ alebo opačne približne desať minút.

Základné informácie:

Názov stavby: R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3-14,5)
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Zhotoviteľ: Združenie „R4 severný obchvat Prešova II. Etapa“ (EUROVIA SK, EUROVIA CS, SMS, Váhostav–SK, TuCon)
Obdobie výstavby: 09/2023 – 2027 (1464 dní)