Slavnostní zahájení stavby D35 v úseku Vysoké Mýto – Džbánov

Slavnostním poklepem základního kamene začala 16. listopadu výstavba dalšího úseku dálnice D35.

Trasa Vysoké Mýto – Džbánov je dlouhá téměř 6 km. Nachází se na ní 7 dálničních mostů a 4 nadjezdy. Ohraničená bude dvěma mimoúrovňovými křižovatkami Vysoké Mýto – západ a Džbánov. Podél vzniknou 3,3 km protihlukových stěn. Součástí prací budou rovněž rozsáhlé přeložky inženýrských sítí.

Řidiči se poprvé po novém úseku D35 Vysoké Mýto – Džbánov projedou na konci roku 2025.

Základní informace:

Název stavby: Dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS, M – Silnice, Stavby mostů
Doba výstavby: 11/2023 – 05/2026 (zprovoznění) – 05/2027 (dokončení)