Skončila výstavba obchvatu Mošnova

Symbolickým přestřižením pásky skončila 12. června výstavba 3,3 km dlouhého obchvatu Mošnova na silnici I/58.

V rámci přeložky silnice I/58 vybudovali kolegové z EUROVIA CZ tři kruhové objezdy a nový most přes biokoridor. Trasa komunikace vede mezi obcí Skotnice a severním okrajem obce Mošnov, kde se napojuje na stávající silnici I/58. Výstavba obchvatu umožňuje odvedení dopravy mimo zastavěné území obce Mošnov a zlepší napojení průmyslové zóny Ostrava – Mošnov a také letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Základní informace:

Název stavby: I/58 Mošnov
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CZ
Doba výstavby: 10/2022 – 06/2024