Skončila stavba I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov

Předvánoční dárek v podobě obchvatu Svitav dostali řidiči v úterý 19. prosince, kdy byla slavnostně dokončena stavba I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov. Nová komunikace v délce 9,5 km odvádí dopravu mimo město.

Trasa vede nezastavěným územím východně od města v úseku od křižovatky silnic I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35 u části Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji.

Součástí stavby je úrovňová křižovatka se silnicí II/366, mimoúrovňová křižovatka se silnicí III/0436, dvě okružní křižovatky se silnicemi I/34 a I/35. Vzniklo 8 silničních mostů a 6 protihlukových stěn (délka 647 m). Provedeny byly také rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a terénní úpravy.

Základní informace:

Název stavby: I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS a M – SILNICE
Doba výstavby: 03/2022 – 12/2023 (zprovoznění) – 06/2024 (dokončení)