Silnice mezi Novým Borem a Svorem má čtyři pruhy

Stavba u Nového Boru byla ke dni 4. července úspěšně uvedena do provozu. Do konce podzimu budou ještě probíhat dokončovací práce. 

Stavbu zkapacitnění silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem zahájili kolegové z EUROVIA CZ v srpnu 2022. Během výstavby došlo k rozšíření silnice na čtyřpruhový úsek a dále k výstavbě kruhové křižovatky u Svoru, kde byly doplněny odbočovací a připojovací větve.

Součástí stavby jsou také tři nové mosty, z toho dva přes migrační trasy pro zvěř, a také nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest, jako jsou přístupy na lesní i obecní pozemky. Všechny tyto úpravy přinesou výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v místě.

Základní informace:

Název stavby: I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CZ,  SaM a Integra stavby
Doba výstavby: 08/2022 – 11/2024