Silnice Albrechtice v Jizerských horách – Tanvald je opravená

V pátek 3. listopadu byla slavnostně přestřižena páska na zrekonstruované silnici III/29022 a III/29046 mezi Albrechticemi v Jizerských horách a Tanvaldem. Tato horská silnice vedená v členitém terénu chráněné krajinné oblasti Jizerské hory byla dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, a tak řidiči jízdu po novém asfaltovém povrchu jistě ocení.

Kolegové z EUROVIA CS opravili kryt vozovky komunikace III/29022 a III/29046 celkové délky 3831 m se zachováním stávajících přístupů k nemovitostem a hospodářských sjezdů. Současně obnovili chodníky, vyčistili a obnovili stávající prvky odvodnění a krajnice vozovky, stejně tak byly doplněny obrubníkové rigoly a kamenné krajníky. Na závěr bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.

Základní informace:

Název stavby: Silnice III/29022 a III/29046 Albrechtice v Jizerských horách – Tanvald (Desná)
Investor: Liberecký kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 05-10/2023