Rozšiřujeme průmyslovou zónu Solnice–Kvasiny

V pondělí 9. října zahájili slavnostním poklepem kolegové z EUROVIA CS projekt Solnice Jih – rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury. Cílem je napojit průmyslovou zónu „kvasinské Škodovky“ na dopravní a technickou síť a zlepšit dopravu na silnici I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. 

Jedná se o jednu z největších staveb Královéhradeckého kraje a největší krajskou stavbu zaměřenou na dopravní infrastrukturu. Během přípravy území pro nově budovanou jižní část zóny u města Solnice, vedle závodu ŠKODA Auto Kvasiny, postavíme více než 80 objektů dopravní a technické infrastruktury.

Součástí projektu je vybudování nových komunikací a výstavba nových mostů, opěrných zdí, přeložku Lokotského potoka. Dále bude vybudována nová dešťová kanalizace vč. vodojemu, splašková kanalizace vč. úpravy ČOV. Upravena bude rovněž železniční trať (vlečka do závodu Škoda Auto). Realizovány budou i rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a na závěr vegetační úpravy průmyslové zóny. Hotovo by mělo být do konce roku 2025.

Stávající průmyslová zóna Solnice–Kvasiny má rozlohu asi 40 hektarů, v budované jižní části o rozloze 32 hektarů je pro budoucí investory určeno 22 hektarů.

Základní informace:

Název stavby: Solnice Jih – rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury
Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Společnost M-SILNICE – EUROVIA – Chládek a Tintěra Pardubice – PZ Solnice jih
Doba výstavby: 09/2023 – 28 měsíců