Rekonstrukce výpravní budovy v Pardubicích skončila

Ve čtvrtek 7. září slavnostně skončila rekonstrukce výpravní budovy na železničním nádraží Pardubice. 

Projekt proběhl v režimu Design & Build. Kompletní rekonstrukcí prošly veškeré vnitřní rozvody elektroinstalace, slaboproudu, zdravotechniky, vzduchotechniky a vytápění. Fasádní výplně byly vyměněny. Keramický fasádní obklad byl nahrazen novým, stejně tak střešní krytina byla vyměněna a došlo k zateplení objektu. Původní výtahy nahradily nové a zároveň přibyly další tak, aby byla zajištěna bezbariérovost všech veřejně přístupných prostor. 

Základní informace:

Název: Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice-1.etapa (výšková část + střed)
Objednatel: Správa železnic
Zhotovitel: Společnost rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice
1. Chládek a Tintěra Pardubice
2. EUROVIA CS
Doba realizace: 34 měsíců