Rekonstrukce mostu v Jablonci dokončena v předstihu

Kolegové z EUROVIA CS s čtrnáctidenním předstihem oproti předpokládanému termínu dokončili rekonstrukci mostu v Nové Pražské ulici v Jablonci nad Nisou.

Předmětem stavby byla výměna nosné konstrukce pravého jednopolového mostu, která byla ve velmi špatném stavu, s částečným využitím opěr doplněných o nové úložné prahy. V rámci demolice byla nejprve provedena podélná separace monolitické konstrukce o tloušťce 90 cm na menší části pomocí řezání. Následně byly jednotlivé díly postupně sneseny autojeřábem.

Nová nosná konstrukce je sestavena ze šesti prefabrikovaných předpjatých nosníků T-profilu výšky 70 cm se šířkou stojiny 60 cm. Jedná se o spřaženou konstrukci beton-beton.

Po dobu výstavby byly využity dvě výluky na železniční trati za převedení automobilové dopravy na levou polovinu mostu. Během první výluky v délce 11 dní došlo ke kompletní demolici stávající nosné konstrukce a k přípravě na betonáž nových úložných prahů. Druhá výluka o délce pět dnů byla využita na montáž nosníků včetně přípravných prací. Stěžejní stavební práce na nové polovině nosné konstrukce mostu byly prováděny shora bez zásahu do kolejiště.

Zhruba patnáctimetrový most se čtyřmi jízdními pruhy ev. č. 65-002 převádí silnici I/65 ve směru od Rychnova u Jablonce nad Nisou do centra Jablonce nad Nisou přes zářez železniční trati Liberec – Tanvald.

Základní informace:

Název stavby: I/65 Jablonec nad Nisou, most 65-002 přes trať ČD
Objednatel: ŘSD ČR, správa Liberec
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 15 týdnů (květen 2023 – srpen 2023)