Rampy na Černém Mostě hotové o týden dříve

Oprava vozovky na rampách mimoúrovňové křižovatky ulic Chlumecká a Ocelkova v Praze na Černém Mostě a vozovky pomalého jízdního pruhu na ulici Chlumecká ve směru do centra v prostoru této křižovatky skončí o týden dříve, než se plánovalo. Práce provedla EUROVIA CZ pro TSK Praha.

V pátek 28. června v odpoledních hodinách bude odstraněno dopravní opatření a bude plně obnoven provoz, a to o týden dříve, než se plánovalo.

V rámci oprav byl odfrézován asfaltový kryt vozovky tloušťky 12 cm a následně byly položeny dvě nové asfaltové vrstvy. Provedeny byly sanace neúnosných podkladů, lokálně došlo k vyrovnání obrubníků, opravě odvodnění. Na závěr bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.

Základní informace:

Název stavby: VBÚ Východ, Ocelkova-rampy, P14
Investor: TSK Praha
Zhotovitel: EUROVIA CZ
Doba výstavby: 05–06/2024