Při opravě Wolkerovy ulice v Praze jsme zachovali historický ráz

V rámci druhé etapy oprav Wolkerovy ulice na Praze 6, která v těchto dnech skončila, proběhla rekonstrukce úseku od Sibiřského náměstí až po Schwaigerovu ulici včetně.

Součástí prací bylo vybudování nových 16 uličních vpustí hornickým způsobem. Vzhledem k tomu, že v těchto místech je památková zóna Prahy 6 a bylo třeba dodržet historický ráz, úpravy probíhaly dle požadavků památkářů.

V rámci stavebních úprav šlo o zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů. Byly rozšířeny chodníky, čímž došlo i k většímu komfortu pro běžce z blízkého parku. Dále došlo k vydláždění nových mozaikových vzorů, byly instalovány zahrazovací sloupky, které zvýší bezpečnost chodců i zamezí špatnému parkování.

V rámci zachování historického rázu byl asfaltový povrch vyměněn za žulové kostky. V komunikaci je proveden výškový i směrový retardér pro zklidnění dopravy kolem míst se zvýšeným pohybem chodců (škola, hotel nebo restaurace). Na závěr došlo k obnově vodorovného a svislého dopravního značení.

Základní informace:

Název stavby: Wolkerova 2. etapa
Objednatel: TSK Praha
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 05–10/2023