Přestavujeme MÚK Kosmonosy na dálnici D10

Slavnostním poklepem základního kamene začala 14. září přestavba mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10. Kolegové z EUROVIA CS, závod Praha východ a Liberec za přispění kolegů ze Staveb mostů nahradí stávající trubkovitou mimoúrovňovou křižovatku novou prstencovou křižovatkou ve spirálovitém uspořádání, do které bude zaústěno celkem 7 větví.

K úpravám dojde z důvodu rozšíření dálnice ve středním dělicím páse a současně přibudou odbočovací a připojovací pruhy. V rámci prací bude přestavěna stávající mimoúrovňová křižovatka, vybudujeme 3 mostní objekty, opěrné zdi. Provedeme rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a armování svahů, přeloženy budou rovněž dva vodní toky. Rekonstrukcí projde také kanalizace v místě, jež bude nahrazena novou.

Práce jsou naplánovány tak, aby byl provoz na D10 v maximální míře umožněn v režimu 2+2 jízdní pruhy se zapojením na Kosmonosy. V první fázi dojde k rozšíření dálnice D10 na jejích krajích a současně vybudujeme opěry dálničních nadjezdů a prodloužení propustků.

Následovat bude výstavba mostních pilířů, rekonstrukce a rozšíření středního dělícího pásu včetně výstavby nové kanalizace. Na tyto práce naváže realizace nosných konstrukcí nadjezdů, poté proběhne demolice stávajícího nadjezdu přes D10 včetně stávajících větví křižovatky. Na závěr bude nová křižovatka definitivně napojena na stávající komunikace.

Základní informace:

Název stavby: Dálnice D10 MÚK Kosmonosy
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 09/2023 – 07/2025 (vyjma zimního období)