Pokrok na projekte R2 Šaca – Košické Oľšany

Stavebné práce na strategickom projekte R2 Šaca – Košické Oľšany, ktorý realizujeme v spolupráci so spoločnosťou SMS, pokračujú rýchlym tempom. Nedávno sme úspešne dokončili dôležitú nosnú konštrukciu mosta, ktorý bude slúžiť na odklonenie komunikácie II/552 ponad novú rýchlostnú cestu.

Práce zahŕňali výstavbu dvoch opôr a jednej medziľahlej podpery, čím sa zabezpečila potrebná nosnosť pre budúci mostný objekt. Naši stavbári vybetónovali zárodky priečnikov a osadili 26 prefabrikovaných nosníkov, ktoré budú tvoriť základ mosta. Dĺžka premostenia bude takmer 53 metrov.

Ďalšie parametre mosta:

  • most má strechovitý priečny sklon
  • šírka vozovky medzi zvodidlami na moste je 13 m
  • šírka obidvoch chodníkových ríms je 2,25 m s pochôdznou šírkou 1,5 m

Most bude odovzdaný a sprejazdnený do konca roka 2024. Pozrite si video z našej práce:

Základné informácie:

Názov stavby: R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Zhotoviteľ: združenie EUROVIA SK  a EUROVIA CZ
Obdobie výstavby: 04/2022 – 08/2025