Po Velikonocích začne oprava D5 u odpočívky Svatá Kateřina

Po Velikonocích začne rekonstrukce úseku dálnice D5 u odpočívky Svatá Kateřina, kde budou realizovány výměny konstrukčních vrstev vozovky včetně oprav veškerých mostních objektů. Práce, které provede sdružení firem pod vedením EUROVIA CZ, si vyžádají dopravní opatření v místě. Objednatelem je ŘSD ČR.

Rekonstrukce bude probíhat na úseku D5 v km 136,150 - 144,200 vpravo. Práce budou prováděny za provozu. V rámci dopravních opatření bude veškerá doprava v rekonstruovaném úseku Odpočívka Svatá Kateřina – MUK Mlýnec vpravo převedena na levý jízdní pás.

Součástí rekonstrukce bude i oprava devíti mostních objektů, z nichž 2 jsou nadjezdy nad dálnicí a 7 je mostů dálničních. Oprava obnáší výměnu říms, zábradlí, opravu vozovky, opravu opěr a sanace betonových prvků. Dále bude provedena kompletní výměna svodidel a výměna odvodňovacích monolitických žlabů.

„Pět kilometrů nové cementobetonové vozovky bude realizováno s úpravou tzv. vymetaným (vymývaným) povrchem betonu a tři kilometry novou technologií Grinding (broušení). Vyfrézovaný beton ze stávající vozovky bude recyklován a zpětně použit do nové,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CZ, člena Skupiny VINCI Construction CS.

Práce proběhnou během 74 dnů.

Základní informace:

Název stavby: D5 Oprava CB vozovky v km 136,150 – 144,200 vpravo
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CZ, STRABAG a Rekma
Doba výstavby: 04–06/2024