Opravy končí, D1 mezi 16. a 21. km bude od pondělí průjezdná

V pondělí 23. října bude průjezd po D1 mezi km 16. – 21. již bez omezení. Opravy tohoto úseku končí. Práce provedla EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS, pro ŘSD ČR.

 „V tuto chvíli probíhají poslední dokončovací práce. Přes víkend bude odstraněno dopravní opatření a v pondělí bude průjezd místem již bez omezení,“ sdělila mluvčí Skupiny VINCI Construction CS, Iveta Štočková.

Opravy vozovky dálnice D1 v km 16,000 – 20,854, tj. mezi EXIT15 Všechromy a EXIT 21 Mirošovice začaly v březnu letošního roku. Po celou dobu oprav byl provoz v režimu 3 + 3 jízdní pruhy. Pouze v době přestavby dopravního opatření byl provoz dočasně omezován na režim 2+2, či v době nízké intenzity dopravy 2+1, resp. 1+1 jízdní pruh. „Práce na D1 pro nás byly velmi náročné. Měli jsme stísněné prostorové podmínky, se kterými jsme se museli vypořádat. I přesto se nám práce povedlo práce urychlit a opravu dokončit o 29 dní dříve,“ dodala Iveta Štočková.

Práce probíhaly po polovinách dálnice. Rozděleny byly na etapy i na úseky. Opravy dálnice D1 mezi 16. – 21 km zahrnovaly výměnu povrchu levého i pravého jízdního pásu dálnice. Součástí prací byla také oprava dálničních mostů vč. rozšíření mostovky u mostu v km 16,8. Dále byla provedena oprava a doplnění prvků odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, sanace zárubní zdi a oprava protihlukových stěn vč. výstavby nové protihlukové stěny ve směru na Brno chránící blízkou zástavbu obce Kunice, díky které se sníží úroveň hluku od dopravy a s tím související negativní dopad na krajinu, zdraví a životní prostředí. Dále byla vyměněná betonová a krajní ocelová svodidla.

Došlo také k výměně veřejného osvětlení na větvích MÚK Mirošovice.

Na závěr prací byla vozovka vybavena meteorologickými čidly, byly vyměněny kamery pro dohled nad provozem a provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení.

Základní informace:

Název: D1 oprava AB vozovky v km 16,00 – 20,854 P+L
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03–10/2023