Opravy dálnice D5 mezi 5. – 10. km končí

V pondělí 6. listopadu skončí opravy vozovky na dálnici D5 mezi EXIT 5 – Rudná a EXIT 10 – Loděnice. Práce provedla EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS, pro ŘSD během 6 měsíců.

Opravy vozovky dálnice D5 v km 5,400 – 9,077 vpravo a 8,942 – 3,880 vlevo, tj. mezi EXIT 5 – Rudná a EXIT 10 – Loděnice začaly 15. května a nyní jsou hotovy. „Aktuálně probíhají poslední dokončovací práce ve středním dělicím pásu. O víkendu 4. a 5. listopadu bude postupně odstraňováno dopravní opatření tak, že v sobotu již bude volný průjezd na Prahu a v neděli odpoledne v opačném směru, tedy na Plzeň,“ sdělila mluvčí Skupiny VINCI Construction CS, Iveta Štočková. 

Oprava dálnice D5 mezi 5. – 10. km zahrnovala výměnu povrchu levého i pravého jízdního pásu dálnice. Součástí prací byla také oprava dálničních mostů v trase. Dále byla provedena oprava a doplnění prvků odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, sanace zárubní zdi, oprava protihlukových stěn a doplnění oplocení. Na úseku vznikly nové SOS zálivy. Vyměněna byla betonová a krajní ocelová svodidla. 

Vozovka byla vybavena meteorologickými čidly, vyměněny byly kamery pro dohled nad provozem a realizováno bylo nové vodorovné a svislé dopravní značení. 

Základní informace:

Název: D5 Oprava AB vozovky v km 5,490 – 9,077 vpravo a 8,942 – 3,880 vlevo
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 05-11/2023