Opravíme stoupací pruh na I/35 u Paceřic a Žďárku

V pondělí 18. září zahájili kolegové z EUROVIA CS opravy stoupacího pruhu na I/35 u obcí Paceřice a Žďárek.

V rámci prací dojde k opravě povrchu pravého jízdního pruhu silnice I/35 u obce Paceřice v jízdním pasu proti směru provozního staničení km 38.300-39.800 ve směru na Liberec. Součástí je také úprava příčného uspořádání jízdního pasu, úprava nezpevněné krajnice a pročištění stávajícího příkopu podél pozemní komunikace.

Vyměněna budou také ocelová i betonová svodidla. V rámci trasy dojde také k opravě jednoho mostního objektu, na kterém bude vyměněna vozovka, římsy, závěrné zídky, křídla, přechodové desky, izolace a dilatace. Proběhnou na něm rovněž sanace a oprava odvodnění objektů. Na závěr bude také doplněné vodorovné i svislé dopravní značení.

Práce budou probíhat za provozu za omezení rychlosti a počtu jízdních pruhů do konce listopadu 2023.

Základní informace:

Název stavby: Oprava stoupacího pruhu I/35 Žďárek
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 09 – 11/2023