Ocenění pro křižovatku ve Zlíně

Hlavní cenu Stavba roku 2024 Zlínského kraje v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby získal projekt Křižovatka ulice Mostní – Březnická Zlín. Práce provedli kolegové z EUROVIA CZ ve sdružení s SMO v období od března 2023 do ledna 2024.

Dílo bylo zprovozněno již v prosinci 2023. Projekt zahrnoval rekonstrukci ulic Mostní a Březnická, jejichž novým křížením vznikla průsečná křižovatka řízená světelnou signalizací.

Součástí stavby byla nutná přeložka všech podzemních inženýrských sítí a rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení. Vznikly také nové zastávky MHD, chodníky a nová cyklostezka. Přilehlý park u budovy Univerzity T. Bati se zvětšil a stavbu zakončily sadové úpravy včetně městského mobiliáře.