Obchvat Opočna a most přes Zlatý potok dokončeny

Kolegové z EUROVIA CZ dokončili jižní část obchvatu Opočna, který byl uveden do provozu s téměř ročním předstihem oproti plánu. 

Jde o druhou část obchvatu města a zároveň o přeložku silnice II/298, jedné z hlavních tras z Hradce Králové do Orlických hor. Nová silnice propojuje první část obchvatu od kruhové křižovatky U Jordánku s výpadovkou na Třebechovice pod Orebem a Hradec Králové.

Obchvat je dlouhý 1, 467 km a jeho součástí je jeden most. Odvodnění vozovky obchvatu Opočna v úseku silničního staničení km 0.240 až km 1.020 je řešeno dešťovou kanalizací, která je uložena pode dnem levého rigolu. Toto řešení je zvoleno z důvodu snahy o minimalizaci trvalého záboru pozemků.

Součástí stavby je také most přes Zlatý potok, který měli na starosti kolegové ze společnosti Stavby mostů. Jedná se most o čtyřech polí, jeho délka je téměř 130 metrů, šířka 12,5 metrů a výška 9,8 metrů. Most je kolmý, tvoří jej monolitická dvojtrámová nosná konstrukce v podélném směru spojitá dodatečně předpjatým betonovým nosníkem uloženým na opěrách a podpěrách na ložiska. Spodní stavbu tvoří železobetonové krajní opěry a vnitřní podpěry. Založení je na železobetonových vrtaných pilotách.

Díky propojení severní a jižní části obchvatu Opočna se městu významně uleví od kamionové dopravy a taky od aut, které jedou z Hradce Králové do Orlických hor. 

Základní informace:


Název stavby: II/298 Opočno – obchvat, 2. etapa
Investor: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: M-Silnice a EUROVIA CZ
Doba výstavby: 02/2022 – 06/2024