Nový most v Týně nad Vltavou získává kontury

Kompletní výměna mostu v Týně nad Vltavou, na níž pracují kolegové z EUROVIA CS a Staveb mostů, zdárně pokračuje. Během října došlo k montáži podpěrných věží a na své místo bylo pomocí vysokozdvižného jeřábu usazeno všech 28 nosníků nového mostu.

Realizace projektu začala během letošních prázdnin. Nejprve bylo přes Vltavu instalováno obousměrné mostní provizorium pro vozidla do 3,5 t (vozidla nad 3,5 t využívají po celou dobu vyznačenou objízdnou trasu) a 18. července začala demolice horní nosné konstrukce stávajícího mostu.

Během října na stavbě probíhají tyto akce:

  • 4. – 6. 10. 2023 – montáž podpěrných věží PIŽMO před opěrami O1 a O4 (AD-20)
  • 13. 10. 2023 – nájezd a strojení jeřábu na asfaltové ploše ZS (pravý břeh, vpravo od opěry O1)
  • 14. – 15. 10. 2023 – montáž podpěrné věže PIŽMO na dno řeky
  • 16. 10. 2023 – montáž dílců OK v poli OP1-P2 a P2-věž PIŽMO
  • 17. 10. 2023 – odstrojení jeřábu a přejezd jeřábu z pravého na levý břeh za opěru O4
  • 18. 10. 2023 – strojení jeřábu na předpolí za opěrou O4 (levý břeh) za DIO
  • 19. 10. 2023 – montáž dílců OK v poli věž PIŽMO-P3 a P3-OP4
  • 20. 10. 2023 – odstrojení a odjezd jeřábu za DIO

Výměna mostu v Týně nad Vltavou probíhá podle standardů Žlutého FIDIC (Design & Build) a zahrnuje odstranění a stavbu nové horní nosné konstrukce stávajícího 130 metrů dlouhého a 13,6 metrů širokého mostu přes Vltavu a navržení a výstavbu, úpravy, nebo zesílení stávající spodní stavby pro uložení horní nosné konstrukce mostu nového.

Základní informace:

Název stavby: Silnice II/105 most Týn nad Vltavou
Investor: Jihočeský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS, Stavby mostů (společnost EUROVIA – SMP – Most Týn)
Doba výstavby: 11/2022, 120 dní na projektování, 341 dní na realizaci