Nová část silnice I/68 v úseku Třanovice – Nebory je zprovozněna

V pondělí 21. srpna 2023 byla kompletně zprovozněna silnice I/68 v úseku Třanovice – Nebory. V místě se do té doby jezdilo v polovičním profilu. Stavba je součástí definitivního propojení dálnice D48 se Slovenskem. Na novém úseku v celkové délce 5400 m pracovali kolegové z EUROVIA CS.

Úsek je ohraničený dvěma novými mimoúrovňovými křižovatkami a zahrnuje 15 mostních objektů a 25 protihlukových stěn v celkové délce 9900 m. Stavba si vyžádala také rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a místních komunikací.

Základní informace:

Název stavby: I/68 Třanovice – Nebory
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Ostrava, STRABAG
Hlavní stavbyvedoucí: Pavel Fischer
Doba výstavby: 11/2019 – 08/2023