Největší sídliště v Hradci Králové má novou lávku

Nová lávka na Benešově třídě v Hradci Králové je v provozu od poloviny dubna. Kolegové z EUROVIA CZ ji dokončili o téměř dva týdny dříve, než se původně plánovalo. Lidé se tak snáze dostanou k zastávce MHD a do obchodů v jižní části ulice, která je součástí největšího hradeckého sídliště Moravské Předměstí. 

Práce začaly loni v létě. Nejprve byla zrealizována demolice stávající ocelové lávky nevyhovující kvůli havarijnímu stavu. Následně proběhla rekonstrukce vodovodu, která byla součástí výstavby. Poté dělníci provedli založení lávky – krajní podpěry lávky byly založené plošně a vnitřní podpěry byly hlubinné na mikropilotech délky 5 metrů.

Následně byla zrealizována spodní stavba – krajní podpěry jsou navrženy jako ocelové stojky a střední podpěry jako ocelové pilíře s dvojicí vzpěr. Železobetonová nosná konstrukce byla provedena na prostorové skruži. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska o třech polích. Příčný řez mostovky je navržen jako lichoběžníková deska s římsami.

Lávka je napojena na stávající budovy podpovrchovými elastickými závěry. Odvodnění je řešeno odvodňovacím žlábkem s krycí mřížkou, svedenou do odvodňovačů a následně vedeno do kanalizace. Mostní svršek je proveden dlažebním krytem. Mostní zábradlí má drátěnou výplň panelů a mohutné madlo. Průjezdný profil lávky byl rozměrově navržen jako u původní lávky (3,6 m).

Základní informace:

Název stavby: Regenerace Benešovy tř. v HK, 2.–5. etapa – Oprava lávky u restaurace Kozlovka
Investor: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: EUROVIA CZ
Doba výstavby: 06/2023 – 04/2024