Na D7 bezpečněji. Otevřeli jsme obchvat Loun

Kolegové z EUROVIA CS ve středu 20. září za přítomnosti předsedy vlády Petra Fialy a ministra dopravy Martina Kupky slavnostně otevřeli obchvat dálnice D7 u obce Louny. Hlavním přínosem stavby je zvýšení bezpečnosti na obávané „silnici smrti“.

Během zkapacitnění lounského obchvatu došlo k rozšíření komunikace o jeden jízdní pás, dostavbě levé poloviny dálnice a rekonstrukci pravé poloviny silnice I/7 dle dálničních parametrů.

V rámci stavby byly dostaveny čtyři nové mosty a ty stávající se dočkaly rekonstrukce. Projekt se týkal také úpravy dvou mimoúrovňových křižovatek, MÚK Louny-centrum a MÚK Louny-západ. První ze zmíněných byla zrušena a nahrazena prostým křížením (most přes D7 mezi Louny a Cítoliby byl zachován), druhá byla přestavěna na úplnou kosodélnou křižovatku. Napojení křižovatkových větví D7 v jižní části na silnici I/28 je řešeno malou okružní křižovatkou.

Nový šestikilometrový úsek by měl zvýšit propustnost úseku a urychlit tak spojení mezi Žateckem, Chomutovskem, Mosteckem a Prahou o několik minut. Součástí obchvatu jsou i tři opěrné a zárubní zdi (o celkové délce 745 m) a 260 m dlouhé protihlukové opatření.

Základní informace:

Název stavby: D7 Louny, zkapacitnění obchvatu
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS a HERKUL
Doba výstavby: 08/2020 – 09/2023