Most v Týně nad Vltavou má za sebou betonáž

Na 130 metrů dlouhém mostě v Týně nad Vltavou, na jehož nové podobě od loňska pracují kolegové z EUROVIA CZ a Staveb mostů, proběhla o posledním únorovém víkendu betonáž mostní konstrukce. Podívejte se na fotografie a video z akce.

V další etapě prací naváže betonáž křídel a říms mostu. Následně budou stavebníci provádět napojení inženýrských sítí, zásypy, montáž mostních závěrů, zábradlí, pokládku asfaltových vrstev vozovky a statickou zatěžovací zkoušku mostu. V samotném závěru proběhnou nezbytné dokončovací práce před zprovozněním, jako jsou osazení značek a drobné terénní úpravy.

A ve druhé polovině letošního léta by se měl nový most v Týně nad Vltavou otevřít veřejnosti k užívání.