Mezi Novým Žďárem a Aší opravíme vozovku

V pondělí 3. června kolegové ze společnosti EUROVIA CZ zahájili opravu silnice I/64 mezi Novým Žďárem a Aší na 4,2 kilometru dlouhém úseku.

Oprava silnice bude probíhat za částečné uzavírky a provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. K opravě dojde z důvodu pravidelné údržby a prodloužení životnosti vozovky. Kolegové provedou čištění krajnic a propustků, lokálně opraví a pročistí odvodnění silnice, opraví svodidla a dopravní značení.

Stávající šířkové uspořádání bude zachováno. Stavební práce potrvají do září 2024.

Základní informace:

Název stavby: I/64 Oprava AB vozovky Nový Žďár – Aš
Objednatel: ŘSD, Správa Karlovy Vary
Zhotovitel: EUROVIA CZ
Doba výstavby: 06–09/2024