Magistrálu u Kongresového centra Praha čekají opravy v obou směrech

Ulice 5. května, která je součástí pražské magistrály vedoucí kolem Kongresového centra Praha, čekají od začátku listopadu opravy v obou směrech. Po celou dobu stavby budou zachovány dva jízdní pruhy. Práce realizuje společnost EUROVIA CS pro TSK Praha.

Povrch komunikace v ulici 5. května v úseku od mostu přes ulici Kongresová po most přes Táborskou ulici je 12 let starý, vykazuje četné trhliny a již nesplňuje protihlukové parametry. Bude proto v obou směrech provedena výměna nízkohlučného krytu vozovky a dalších asfaltových vrstev o celkové tloušťce 100 mm.

Součástí bude kromě výměny povrchu vozovky také oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků nebo výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Na závěr bude položena nová asfaltová vrstva s nízkou hlučností, obnoveno vodorovné dopravní značení a všechny mosty na tomto úseku se dočkají nových elastických závěrů. V rámci prací dojde také k úpravě zdejší vegetace, zejména keřů, aby při průjezdu a parkování v tomto úseku neomezovaly a neohrožovaly řidiče.

Po celou dobu oprav ulice 5. května zůstanou zachovány dva jízdní pruhy pro každý směr. Jeden jízdní pruh bude veden v opravovaném jízdním pásu a druhý v protisměrném. 

Termín realizace: 

  • 1. – 3. listopadu 2023 – realizace dopravního opatření (demontáž betonových svodidel z přejezdů středního dělicího pásu, oprava přejezdů)
  • 4. listopadu – 15. prosince 2023 – oprava vozovky ve směru z centra na D1
  • 16. – 17. prosince 2023 – odstranění dopravního opatření
  • jaro 2024 – oprava vozovky ve směru do centra k Nuselskému mostu

Základní informace:

Název stavby: Opravy ul. 5. května, Praha
Investor: TSK Praha
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 11/2023 – jaro 2024 (vyjma zimní přestávky)