Kramolna na Náchodsku má novou silnici a chodník

V pondělí 6. listopadu slavnostně skončil projekt III/3036 Kramolna, silnice a chodník v Královéhradeckém kraji. Konkrétně se jedná o silnici III/3036 na úseku Trubějov – Kramolna (lokality Trubějov – Pruty – Městská Kramolna).

Délka stavby činí 3 390 m a byla rozdělena do dvou etap. Kolegové z EUROVIA CS rekonstruovali silnici a současně vybudovali nové a rekonstruovali stávající chodníky a komunikace pro pěší. Součástí stavby bylo také vybudování veřejného osvětlení a nové autobusové zastávky. Vznikly také opěrné zdi a byla upravena poloha vodního toku v obci Trubějov. Součástí prací byly také rozsáhlé přeložky inženýrských sítí.

Základní informace:

Název stavby: III/3036 Kramolna, silnice a chodník
Objednatel: Královéhradecký kraj a obec Kramolna
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 10/2022 – 10/2023