Klíčová křižovatka ve Zlíně hotová o měsíc dřív

Ve čtvrtek 30. listopadu byla přestřižením pásky slavnostně ukončena přestavba křižovatky ulic Mostní a Březnická v centru Zlína. Kolegové z EUROVIA CS zvládli práce s měsíčním předstihem oproti harmonogramu.

Klíčovou částí projektu byla rekonstrukce zmíněných ulic v centru Zlína, díky níž vznikla průsečná křižovatka řízená světelnou signalizací. Součástí stavby byla přeložka všech podzemních inženýrských sítí a rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení. Vznikly nové zastávky MHD, chodníky a cyklostezka. Došlo také ke zvětšení přilehlého parku u budovy Univerzity Tomáše Bati a stavbu zakončily sadové úpravy včetně městského mobiliáře.

Práce, které začaly letos v dubnu a byly rozděleny do čtyř fází, probíhaly za běžného provozu, po celou dobu stavby zde byl zaveden jednosměrný provoz s objízdnými trasami. Projekt se podařilo ukončit o celý měsíc dříve, než bylo původně v plánu.

Základní informace:

Název stavby: Rekonstrukce křižovatky ul. Mostní – ul. Březnická, Zlín
Objednatel: Statutární město Zlín a Ředitelství silnic Zlínského kraje
Zhotovitel: sdružení EUROVIA CS, SMO
Doba výstavby: 03/2023–11/2023