Exkurze studentů na stavbě obchvatu Opočna

Kolegové z EUROVIA CS a Stavby mostů provedli 120 studentů Technického lycea a čtvrtého ročníku oboru Stavebnictví na Střední průmyslové škole stavební Hradec Králové stavbou jižního obchvatu II/298 kolem Opočna.

Pro studenty byla připravena celkem tři stanoviště, na kterých jim kolegové detailně popsali prováděné práce na jednotlivých částech stavby. Následně se studenti mohli projít po mostě o čtyřech polích přes Zlatý potok v celkové délce 129 metrů a šířce 12,5 metru. Nahlédnout mohli také do projektové dokumentace.

Role průvodců se ujali Martin Potůček, hlavní stavbyvedoucí EUROVIA CS, závodu Čechy východ, a Aleš Pražák a Milan Svoboda ze Staveb mostů.