Dvojnásobný úspěch v soutěži ČDS&T 2023

EUROVIA CZ zabodovala ve 21. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace 2023, která se konala pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra dopravy ČR Martina Kupky a 1. náměstka primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeňka Hřiba. 

Kolegové uspěli hned dvakrát, konkrétně v kategorii Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč a Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč. Porota ocenila stavbu Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) a dále stavbu I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov.

V prvním případě vyzdvihla rekonstrukci úseku železniční trati, která je součástí evropské základní sítě na rameni Praha–Regensburg a která je silně využívaná také pro vnitrostátní a příměstskou dopravu. Došlo ke zvýšení kapacity, provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu a cestujících. 

Druhou oceněnou stavbou je komunikace, která je významnou spojnicí mezi východními Čechami a Brnem. Realizace výrazně zlepšila životní podmínky obyvatel Svitav, Lačnova a Hradce nad Svitavou.