Zrekonstruovali jsme silnice II/262 Starý Šachov – Děčín

Slavnostním přestřižením pásky skončila rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín.

Oprava silnice v celkové délce téměř 17,2 km (cca 141 000 m2 živičného povrchu) zahrnovala také práce na šesti mostech, deseti opěrných zdích a padesáti propustcích. Proběhla sanace sesuvů v lokalitě a skalního masivu. Součástí byly také přeložky inženýrských sítí, obnova svodidel, vodorovného a svislého značení. V blízkosti zastavěných oblastí byla použita speciální technologie, umožňující snížení hluku z provozu.

Základní informace:
Název: Rekonstrukce silnice II/262 Stará Šachov – Děčín (IROP)
Objednavatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03/2020 – 09/2022