Zklidnění dopravy na Wolkerově ulici v Praze

Díky stavebním úpravám došlo v pražské ulici Wolkerova v úseku od náměstí Borise Němcova po křížení s ulicí Gotthardskou ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců.

Byla zde provedena rekonstrukce vozovky a stávající žulové kostky byly nahrazeny asfaltovým povrchem. Proběhla také rekonstrukce chodníků, vjezdů, veřejného osvětlení a uličních vpustí hornickým způsobem. Vybudována byla nová parkovací stání a přilehlé chodníky se dočkaly rozšíření.

Práce se kolegům z EUROVIA CS, závodu Praha západ podařilo dokončit o měsíc dříve, než bylo plánováno. 

Základní informace:

Název: Wolkerova 1. etapa
Objednatel: TSK Praha
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 02–04/2023