Začínají opravy dálnice D5 mezi 5. – 10. km

V pondělí 22. května začnou kolegové z EUROVIA CS opravovat vozovku na dálnici D5 mezi EXIT 5 – Rudná a EXIT 10 – Loděnice.  Předcházet jim bude rozmístění dopravního opatření v noci z 20. na 21. května 2023. 

Opravy vozovky dálnice D5 v km 5,400 – 9,077 vpravo a 8,942 – 3,880 vlevo, tj. mezi EXIT 5 – Rudná a EXIT 10 – Loděnice začnou 22. května. O víkendové noci z 20. na 21. května bude probíhat postupná montáž dopravního opatření tak, aby byl vytvořen bezpečný prostor pro pracovníky ve středním dělícím pásu před EXIT 10 - Loděnice. Dojde také k několika krátkodobým úplným uzavírkám dálnice, při kterých bude demontován portál nad dálnicí. V průběhu prací se dopravní režim jízdy v opravovaném úseku bude s postupně několikrát měnit. 

Po celou dobu oprav bude vždy provoz v režimu 2 + 2 jízdní pruhy. Pouze v době přestavby dopravního opatření bude provoz omezován dočasně na režim 1+1. 

V termínu od května do konce července se bude pracovat převáženě na levé části dálnice, tj. ve směru na Prahu. Poté se práce přesunou na pravou polovinu dálnice. S ohledem na probíhající práce bude nutné uzavřít sjezd a nájezd na EXIT 5 – Rudná, a to od konce května do začátku července na levé straně a od konce července do konce srpna na pravé straně. Objízdné trasy povedou po okolních EXIT.

Oprava dálnice D5 mezi 5. – 10. km zahrnuje výměnu povrchu levého i pravého jízdního pásu dálnice. Součástí prací je také oprava dálničních mostů v trase. Dále bude provedena oprava a doplnění prvků odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, sanace zárubní zdi, oprava protihlukových stěn a doplnění oplocení. Dále budou vyměněná betonová a krajní ocelová svodidla. 

Na závěr prací bude vozovka vybavena meteorologickými čidly, budou vyměněny kamery pro dohled nad provozem a provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení. Konec oprav se předpokládá v říjnu 2023.

Základní informace:
Název: D5 Oprava AB vozovky v km 5,490 – 9,077 vpravo a 8,942 – 3,880 vlevo
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 05-10/2023