Začíná rekonstrukce křižovatky ulic Mostní a Březnické ve Zlíně, zasáhne do dopravy

V pondělí 3. dubna začne rekonstrukce vytíženého křížení ulic Mostní a Březnická ve Zlíně. Práce si vyžádají omezení dopravy v místě. Práce provede EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS, a SMO pro Statutární město Zlín a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Rekonstrukce bude probíhat 10 měsíců.

V současnosti je území využíváno jako silnice II. třídy, točna MHD, parkovací plochy a plochy zeleně. Projekt řeší rekonstrukci ulic Mostní a Březnická, jejichž novým křížením vznikne průsečná křižovatka řízená světelnou signalizací. Součástí stavby je nutná přeložka všech podzemních inženýrských sítí a rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení. Vzniknou také nové zastávky MHD, chodníky a nová cyklostezka. Přilehlý park u budovy Univerzity T. Bati se zvětší a stavbu zakončí sadové úpravy včetně městského mobiliáře.

„Na začátku března nám bylo předáno staveniště, následovaly nezbytné administrativní kroky pro realizaci dopravního opatření v místě. Probíhaly také práce mimo vozovku na inženýrských sítích a odstranění nežádoucí zeleně. Nyní zahajujeme první etapu prací, která již zasáhne do silničního provozu,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS.

S postupem prací se budou dopravní opatření v místě měnit. Všechny práce budou probíhat za provozu, proto byly rozděleny do čtyř navazujících etap.

V rámci první etapy dojde k uzavření levého jízdního pruhu ulice Mostní a ulice Březnická od momentálně uzavřeného vjezdu na parkoviště Březnická po konec úseku. Provoz bude veden jednosměrně ve směru od Zlína, v opačném směru po objízdných trasách. Dále křižovatky ulic Březnická, Nad Ovčírnou II a III jsou rovněž uzavřeny. Doprava je vedena po objízdné trase přes ulice Nad Ovčírnou V, nám. T. G. Masaryka a třídu Tomáše Bati.

Práce budou probíhat 10 měsíců.

Základní informace:
Název: Rekonstrukce křižovatky ul. Mostní – ul. Březnická, Zlín
Objednatel: Statutární město Zlín a Ředitelství silnic Zlínského kraje
Zhotovitel: sdružení EUROVIA CS, SMO
Doba realizace: 03/2023–01/2024