Začala výstavba další části dálnice D6

Slavnostním poklepáním základního kamene začal 7. února 2023 projekt D6 Hořesedly, přeložka.  

Jeho součástí je výstavba rychlostní komunikace v úseku Hořesedly, který navazuje na D6 Krupá, přeložka a na svém konci na D6 Hořovičky, obchvat. Předmětný úsek řeší stávající průtah I/6 obcí Hořesedly. Nově navržená trasa se na začátku stavby napojuje na stávající I/6 a obchází Hořesedly ze severu přes zemědělsky obdělávané území. Na úseku dlouhém 9,2 km vznikne 12 mostů, z toho 7 na dálnici a 4 nad dálnicí, dále 1 železniční ocelový most a 1 MÚK Kněževes.    

Základní informace:
Název: Dálnice D6 Hořesedly
Objednavatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: Společnost D6 Hořesedly (EUROVIA CS, BERGER BOHEMIA, Stavby mostů) 
Doba realizace: 36 měsíců (do zprovoznění: 29 měsíců)